ANA SAYFA İLANLAR ALICILAR SATICILAR YATIRIMCILAR BİLGİLER HAKKIMDA
Hızlı Arama
İlan
Tipi
Şehir
Semtler
Detaylı Arama        
Cumhur Ersin
(530) 100 18 00
www.cumhurersin.com
İletişim Formu
İsim
e-posta
Telefon
Mesajınız
 
Alemdağ
Alemdağ
Bu blgede ev aramak iin tklayn...

ALEMDAĞ BELDESİ'NİN SINIRI

Alemdağ kuzeybatıdan Polonez Köy,kuzey ve kuzeydoğudan Reşadiye,doğudan Mahmut Şevket Paşa,güneydoğudan Paşaköy,güneybatı ve güneyden Taşdelen ile çevrilmiştir.Taşdelen ile olan sınırı Taşdelen Dere üzerinden,Paşaköy ile olan sınırı Kumlu bayır,Reşadiye ile olan sınırı ise Papelinaçma tepe üzerinden Göztepeye ulaşmaktadır .Alemdağ Beldesi'nini yüzölçümü 21.041 km kare'dir.İdari bölünüş bakımından 1987'ye kadar Üsküdar İlçesi'ne bağlı iken,bu tarihten sonra yeni kurulan Ümraniye İlçesi'ne bağlanmıştır.

 

 

 

ALEMDAĞ'IN TOPRAK VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

TOPRAK : Alemdağ Beldesi ve çevresi kalın bir toprak örtüsü ile kaplıdır.Toprak tabakasının oluşmuş şu şekli açıklanabilir.Bu bölgenin şimdi birçok kısımları tahrip edilmiş olmakla beraber çok yakın zamana kadar gür bir orman örtüsü ile kaplanmış olması toprak erozyonunu önlemiş ve kalın bir toprak örtüsünün oluşmasına sebep olmuştur.Alemdağ Beldesi'nin arazisinde üç farklı toprak tipi görülür.Bunlar kırmızı Akdeniz toprakları,kahverengi orman toprakları ve alüvyal topraklardır.Belde'nin çevresinde ki ormanlık sahalarda kırmızı Akdeniz toprağı ile Orta Avrupa'nın gri yahut esmer renkli orman toprağı arasında karakteri gösterir.

 

 

ALEMDAĞ BİR TATLI SU BELDESİDİR

         Bu toplu kaynak gruplarından beldemiz içinde bulunanlar şunlardır;       1-Ayazma, 2-Defneli, 3-Mütevelli(Gazi Suyu), 4-Elmalı, 5-Kozpınar.Bu kaynaklarda Ayazma Suyu beldenin içindedir.Malkuyu ve Mütevelli suları ise köte 2,5 km.uzaklıktadır.Bunlar Y.S.E Müdürlüğü tarafından köye getirilmiştir.Bu iş yapılırken çelik ve jütlü borular kullanılmıştır.Halen beldede 3 adet su deposu ve 16 çeşme bulunmaktadır.

 

 

 

 

Kestane Suyu:Bu suyun diğerlerine nazaran az bir akıntısı vardır.Ve tek bir kaynaktır.Alemdağ ve buradaki kaynakları oluşturan bu arazi vaktiyle 3.Muradın annesi Nurbanu (Atikvalide) Sultana ait imiş.Bu bölge ormanlarının üzerlerinde yüksek bir yeşillik meydana getirdiği ve tepelerin eteklerinde dünyanın en tatlı suları kaynamaktadır.Saray Suları:Bu sular toprak üstüne dört noktadan çıkarak hepsi bir toplama borusu içine girerler ve Alemdağ Beldesine doğru yollarda rastlanır.Bu su kaynaklarından Taşdelen arasında takriben 300 m bir mesefa bulunmaktadır.Tafranlı Suları:İncirli tepenin şimalinde oldukça geniş bir çukurun içindedir.

 

 

Büyük Elmalı:Bu suyun kaynakları Taflanlının kuzeyinde ve 500 m yakınındadır.Bu menbaların buradan akan küçük bir derenin oluşturduğu çukurun içindedi.Küçük Elmalı:Alemdağ Beldesi'nin bir km.Kuzeyinde bulunur.Taşdelen Suları:Yukarıda saydığımız kaynaklar içinde bugün ki"Meydancık"ın yerinde veya o civarda bulunduğu muhakkak gibidir.Çünkü o zamandan beri İstanbul'un ana caddeleri ve ana planı pek az değişmiştir.Taşdelen suyu bunların başında gelir.Bu kaynak zamanında ilkel bir şek,lde yapılmış iken 1934 yılında Vakıflar Müdürlüğü tarafından suyun toplanma ve alıcılara veriş şekli tamamen sağlık kurallarına uygun bir şekilde örmüş ve eski çeşmesinin akıntısını da bir emaye boru içine aldırarak buradan fayans havuzlara sağ ve sol Taşdelen olmak üzere toplamıştır

 

 

ALEMDAĞ KÖYÜNÜN TARİHÇESİ

Alemdağ Beldesi, Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli Yarımadası'nın batısı'nda bulunmaktadır. İstanbul İli'nin sınırları içerisinde olup doğusuna düşmektedir. Ümraniye İlçesi'ne bağlı bir beldedir. Resmi adı Alemdağ'dır.Etrafı fazla yüksek olmayan tepelerle çevrili, oldukça düz bir arazi üzerine kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 442 m'dir.  Elverişli iklim şartları ve su kaynaklarına yakın bulunması bölgenin iskân olarak seçilmesine en önemli etkendir. Zira Alemdağ Beldesi'nin içinde ve çevresinde beş tane büyük su kaynağı vardır. Aynı zamanda etrafındaki ormanda, belde halkının geçimini kolayca sağlamasına olanak vermiştir.

 

 

ALEMDAĞ  BELDESİ'NİN ADI VE BU ADIN TARİHİ KAYNAKLARI;

Alemdağ Beldesi'nin ismi hakkında değişik görüşler ve bu görüşlerin dayandığı çeşitli kaynaklar vardır. Beldenin ismi olan "Alemdağ" kelimesi, anlam olarak birkaç manaya gelmektedir.Âlem,  çoğulu "âlâmân, avâlim"dir. Âlem, Kur'an-ı Kerim'de yedi kat gök ve yedi kat yer (ayrı bir dünya) olarak bahsedilir. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de "Rabb'ül âlemin'dir.  Allah, bütün âlemlerin (yaratılmış olan evrenlerin) yaratıcısıdır. Dünya'ya göre ahiret bir diğer âlem, yani dünyadır. Kısacası bu kelime, dünya veya dünyalar için kullanılmaktadır. Âlem kelimesi, Kur'an-ı kerimde, gerek kainat ve gerekse özel olarak insanlar topluluğunu ifade etmek amacıyla ve hepsi de "Âlemin" şeklinde çoğul olarak yetmiş üç kez kullanılmıştır.

 

 

ALEMDAĞ BÖLGESİNİN TÜRKLERİN ELİNE GEÇMESİ

İlk defa Selçuklu beylerinden Süleyman Şah bin Kutalmış idaresindeki bir ordu 1081 yılında Üsküdar'a gelmişti. Fakat Kılıçarslan'ın İznik'e yerleşmesinden altı yıl sonra I.Haçlı ordusunun Müslümanlara karşı açtığı ilk savaşta İznik'i kuşatarak  zapt etmesi sonucu bu bölge geçici bir süreliğine tekrar haçlıların eline geçmiştir..
Bir uç beyi olan Osman Bey 1299 yılında Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ü fethettikten sonra beylik merkezini Bilecik'e taşımıştı.Osman bey'in bu başarılarına çok sevinen  Anadolu Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat Osman Bey'e bir bir fermanla birlikte alem,davul ve bayrak gönderdi.Ayrıca Eskişehir taraflarınıda Osman Bey'e bırakacağını bildirdi.

 

 

ALEMDAĞ KOROSU

Büyükşehrin, Anadolu yakasında namlı bir mesiredir; İstanbulun en nanılı memba su larından Taşdelen Suyu da Alemdağ dadır; mesirenin en şerefli yeri de bu su başıdır.
Harita üzerinde, Boğaziçindeki Kandil 1mm tam doğusuna düşer; fakat, ana yolu Üsküdar - Şile asfaltıdır; Bağlarbaşı, Kısıklı, Bulgurlu, Dudullu, Akçesme ve Sultançiftli ğinden geçerek Alemdağ'a gelir ,  Alemdağ'a girmeden asfalttan ayrılan bozuk bir şose de koruya girerek Taşdelene kavuşur.
Kandilliden gidilirse: Küçüksu v takip ederek Hekimbaşıçiftliği ve Hamamlı üzerinden Yağlıçiftlik civarından Bulgurhı nun biraz ötesinde Şile asfaltına çıkiır.

 

 

ALEMDAĞ BELDESİNDE BULUNAN YATIR VE ZİYARET YERLERİ

Görüldüğü gibi Sultan Turasan Anadolu'nun fethinde kahramanlıklarıyla destanlaşmış  bir kumandandır ve halkımızın zihinlerinde bir şeyh, bir veli olarak derin izler bırakmıştır. Ibrahim Hakkı Konyalı, Sultan Turasan'ın olduğu söylenen Alemdağ Baba Türbesi için şu bilgileri vermektedir; "Bu türbe Üsküdar'ın Alemdağ Köyü'nde, Alemdağ Tepesi'nde idi. Demir parmaklıkla çevrili bu açık türbe içinde bir yatır vardı. Halk buna öteden beri "Alemdağ Baba Türbesi" diyordu. Nezirler yapılır, kurbanlar kesilirdi. Tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre Alemdağ bir mesire, Alemdağ Baba Türbesi de önemli bir ziyaret yeridir. Son zamanlarda füze üssü yapılırken Sultan Turasan'ın yaptırdığı kalenin kalıntısı zorla yıkılmıştır.

 

 

ALEMDAĞ MESİRESİ

Mesire,gezinti ve gezilecek yer anlamına gelir.İnsanoğlu yaşamı boyunca her zaman değişik ve yeni arayışlar içerisinde olmuştur.Bu arayış serüveni içerisinde  zamanla eğlenme ve dinlenme anlayışıda da değişerek,bazı farklılıklar göstermiştir.Günümüz insanının özellikle; büyük şehirlerde yaşayan insanların dinlenme ve eğlenme anlayışından tamamen farklı olarak yaşanan geçmiş zamanın eğlence ve dinlenme anlayışı,çok farklı ortam ve imkanlarda yapılırdı.Mesire denince akla hemen  Lale Devri ve bu devrin hafızalarımıza kazımış olduğu  Kağıthane'de yapılan sadabat eğlenceleri akla gelir.

 


ALEMDAĞ KÖŞKÜ
 Alemdağ'da bulunan köşklerinde vefat eden Mısırlı Halim Paşa'nın kayıp bir varisi olduğu haber alınmış ve kendisinin gerek Alemdağ'da ve gerek Rumelihisarı ile Bebek'te bulunan köşk ve sahilhaneler evkaf hududu içerisinde bulunması nedeniyle ,tezkeresinin yazılması kanunen Evkaf-I hümayun Beytülmalına ait bulunmuş olduğu bildirilerek bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiği beytülmal kassamlığından müzekkereyle ifade olunmaktadır.

 

 

 

ALEMDAĞ İSPİNOZU
        

 İspinoz Kuşu , saka, flürya, iskete gibi ötüşü güzel birçok kuş türünü içeren ispinozgiller familyasının (Frindilla coelebs) bir üyesidir. İstanbul'da Alemdağ İspinozu olarak bilinir. İstanbul'un Anadolu yakasında, Çekmeköy'den, kuzeyde Riva'ya kadar uzayan Alemdağ orman serisi ve avlağında, öteki göçmen kuşlarla birlikte görülür. Açık mavi, kırmızı, yeşilimsi,beyaz-siyah tüyleri ve diğer özellikleri ile öteki ispinoz türlerinden önemli bir farkı yoktur. Ancak ötüşü daha güzel ve şakraktır. Tanınması ise 19. yy'da Alemdağ korularının ve menbalarının mesire (piknik yeri) olmasından sonraya rastlar.

TAYBO.NET